Recent Research Report

De sociale veiligheid binnen de organisatie vormt bij Defensie een belangrijk aandachtsgebied en Defensie voert dan ook al enkele jaren beleid uit met het oog op het behoud en de verbetering van de sociaal veilige werk- en leefomgeving binnen de organisatie. Defensie streeft ernaar dat iedereen zich, ongeacht zijn of haar geslacht, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, sociaal economische status en etnisch culturele achtergrond, veilig en thuis voelt binnen de organisatie. Om op de hoogte te blijven van wat er zich binnen de organisatie afspeelt, om de effectiviteit van defensiebeleid te evalueren en om tijdig nieuwe aandachts- en investeringspunten te ontdekken, doet Defensie regelmatig onderzoek naar attituden, ervaringen en opvattingen van haar medewerkers. In 2011 werd in dit verband voor de derde keer onderzoek gedaan naar de multiculturele attituden van defensiemedewerkers en is onderzocht in hoeverre de opvattingen en ervaringen van defensiemedewerkers in de afgelopen vijf jaar veranderd zijn. De onderzoeksresultaten die in dit onderzoeksrapport zijn beschreven, bieden inzicht in de huidige stand van zaken en verduidelijken de onderwerpen die nog extra aandacht verdienen om de sociaal veilige werk- en leefsituatie binnen de organisatie te optimaliseren.

Download Onderzoeksrapport
Download Omslag Onderzoeksrapport


 

Employees of the Dutch Armed Forces are neutral with regard to their multicultural attitudes, and since 2008 their multicultural views and experiences remain stable. However, differences were found in multicultural attitudes in general public situations, at work and in private situations.  In this research the average multicultural attitudes and preferred acculturation strategies of employees of the Dutch Armed Forces and the determinants of multicultural attitudes were studied and described (n = 1.251). Multiple regression analysis were conducted to assess the association between attitudes and ethnic background, gender, age, education level, socio-economic status (rank and salary level), function (military or civilian), military branch, and service years. Based on Chi-square tests differences in preferred acculturation strategies between subgroups were studied, i.e., ethnic background, gender and function (military or civilian), and military branch. The results contribute to a better understanding of attitudes toward ethnic minorities and multiculturalism and experienced social safety in the Dutch Armed Forces, and contribute to the improvement of policy with regard to social safety of the Military.

Download Research Paper in English