Publications

2021

Rietveld, N., Moelker, R., & Bakx, G. (2021). Als alleen reguliere hulpverlening niet lijkt te helpen. Een literatuurstudie en casestudie over ervaringen van getraumatiseerde veteranen met door paarden ondersteunde interventies. Breda: Nederlandse Defensie Academie.

2019

Rietveld, N. (2019). De gezondheidsimpact van militair- en politiewerk: De aard van risicovolle werksituaties van militairen en politiemensen. In Giessen, M. van der, Kamphuis, P.H., Muller, E.R., Rosenthal, U., Valk, G., en Vermetten, H.J.G.M (eds). Veteranen (pp. 187-228). Veteranen en veteranenbeleid in Nederland. Handboeken Veiligheid. Deventer: Wolters Kluwer.


2016

Rietveld, N., Smit, A., Elands, M., & Verweij, D. (2016). Veilig militair optreden en politiewerk. Goed functioneren tijdens en na ingrijpende werksituaties. Militaire Spectator, jaargang 185, nr 2, 75-93.


2015

Rietveld, N. (2015). Voorkomen is beter dan genezen. De geestelijke gezondheid van militairen en politiemensen: risico’s en beschermende factoren. Apeldoorn: Politieacademie, ISBN 9789079149810.


2013

Rietveld, N. (2013). Morele zelfbezinning van veteranen. Wat we kunnen leren van veteranen over de beginsituatie van de morele vorming van huidige militairen. In F. van Iersel, J.P. van Bruggen & P. de Boer, Trouw aan jezelf. Hoe de Geestelijke Verzorging kan bijdragen aan de morele vorming van militairen (pp. 15-61). Budel: Uitgeverij Damon, ISBN 9789460361555.

Rietveld, N., Op den Buijs, T, & Richardsen, R. (2013). Tolerantie ten opzichte van collega’s. Onderzoek naar multiculturele attitujden van defensiemedewerkers. Militaire Spectator,  Jaargang 182, nr 6, 288-303.

Richardson, R.A.L. & Rietveld, N. (2013). Changes in Multicultural Attitudes of Dutch Defense Employees during the last five years. In Huynh Truong Huy (Ed.), Migration: Practices, Challenges and Impact (pp. 99-118). New York, Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-62257-645-6.


2012

Rietveld, N., Op den Buijs, T. P., & Richardson, R. A. L. (2012). Kleur bekennen III. De Sociaal Veilige Werk- en Leefomgeving binnen Defensie. Multiculturele Attituden van Defensiemedewerkers en veranderingen sinds 2006 [Confess Color III. The Social Safe Environment of the Dutch Armed Forces. Multicultural attitudes of civilian and military employees and changes since 2006]. Nummer 2012/01. Breda: Faculteit Militaire Wetenschappen. Nederlandse Defensie Academie.

Andres, M.D. & Rietveld, N. (2012). It’s not over till it’s over: sharing memories at the home front. In: R. Beeres, J. van der Meulen, J. Soeters, & A. Vogelaar (eds.). Mission Uruzgan Collaborating in multiple coalitions for Afghanistan (pp. 295-307). Pallas Publications, Amsterdam University Press.


2011

Meijer, M. & Rietveld, N. (2011) (Eds.). Military Leaders Facing Problematic Decision Making. Conference Proceedings of the 13th International Military Mental Health Conference. Breda: Netherlands Defence Academy, Faculty of Military Science. 140 pages.

Rietveld, N. & Richardson, R.A.L. (2011). Multicultural Attitudes of Dutch Defence Employees and Changes during the last five years. Paper, Inter-University Seminar of Armed Forces and Society, 2011, Chicago.

Rietveld, N. (2011). Schaamte door psychische verwonding. Militairen falen niet. Cogiscope, Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, nr. 4, november 2011, p. 18-21.

Rietveld, N. (2011). Deployment-related guilt and shame in Dutch veterans: Questions of conscience. In Meijer, M. & Rietveld, N. (2011) (Eds.). Military Leaders Facing Problematic Decision Making. Conference Proceedings of the 13th International Military Mental Health Conference. Breda: Netherlands Defence Academy, Faculty of Military Science (pp. 99-108).


2010

Rietveld, N. (2010). Schuld en schaamte. Checkpoint. Maandblad voor veteranen. 10de jaargang, januari/februari, p. 12 en 13. Rietveld, N. (2010). Understanding Society. Veteranentranen. UNTIL. Alumni Magazine van de Universiteit van Tilburg, 1-2010, p. 36.

Rietveld, N. (2010). Machteloosheid gedurende een vredesmissie, waarom en waar leidt dat toe? Marineblad. Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO). Nr. 2, maart 2010, jaargang 120, p. 16-21.

Rietveld, N. (2010). Verantwoordelijkheidsgevoelens van militairen. Gevolgen van mandaten, restricties en morele dilemma’s in het uitzendgebied. Militaire Spectator, Jaargang 179, nr 6, 308-321.


2009

Rietveld, N. (2009). Schuldbeleving bij jonge veteranen. Link, Magazine van de Wetenschapswinkel, april 2009, p. 4 en 5. Universiteit van Tilburg.

Rietveld, N. (2009). Deployment-Related guilt and the difference between peacekeeping and peace-enforcement. Abstract Book. The 11th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS). Oslo 15-18 June 2009, p. 74.

Rietveld, N. (2009). Berichten uit het veld: Schuld- en schaamtebeleving bij uitgezonden veteranen. Cogiscope, Tijdschrift over gevolgen van oorlog en geweld, nr. 3, p. 34-36.

Rietveld, N. (2009). Deployment-related Guilt in Dutch Peacekeepers and Dutch Peace Enforcers. Paper Inter-University Seminar on Armed Forces and Society. Chicago, 2009.

Rietveld, N. (2009). De gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van vredesmissies. Oisterwijk: Boxpress. 440 pagina’s.


2008

Rietveld, N., Weerts, J.M.P., & Iersel, A.H.M. van (2008). Als veteranen schuld beleven als gevolg van de uitzendervaringen. Bijblijven, Cumulatief Geneeskundig Nascholingssysteem, 24(8), p. 65-72. Bohn Stafleu van Loghum.


2007

Rietveld, N. (2007). Als schuld en schaamte de herinnering bepalen. In Iersel, A.H.M. van & Bijkerk, R.P.F. (red.). Herinneren en herdenken. Oude en jonge veteranen en de verwerking van oorlogservaringen (pp. 19-38). Budel: Damon.


2006

Rietveld, N. (2006). Methodologisch advies op maat: Voor- en nadelen van het afnemen van een enquête via internet. Link, Magazine van de Wetenschapswinkel, september 2006, p. 17-24. Universiteit van Tilburg.


2005

Rietveld, N. (2005). Uitzendinggerelateerde schuldbeleving bij jonge veteranen. ACOM journaal. Maandblad van de ACOM, de CNV-bond van militairen, 1 (januari 2005), p. 17.

Rietveld, N. en Iersel, F. van (2005). Schuld- en schaamtebeleving bij jonge veteranen onderzocht. Carré, 28 (6), p. 19-21.

Rietveld, N. (2005). Beyond PTSD: Peacekeepers Guilt and Shame, an introduction. Abstract Book Psychotraumatology. The 9th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS). Stockholm 18-21 June 2005, p. 11 en 45.

Rietveld, N. (2005). Methodologisch advies op maat: De enquête. Link, Magazine van de Wetenschapswinkel, oktober 2005, jubileumnummer, p. 16-19. Universiteit van Tilburg.


2004

Rietveld, N. (2004). Schuldbeleving bij jonge veteranen. Link, Magazine van de Wetenschapswinkel, september 2004, p. 4-7. Universiteit van Tilburg.