Presentations, Workshops & Symposia

Expertmeeting

2015

Breda, Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie, 13 november 2015. Een expertmeeting rondom het onderzoek ‘Voorkomen is beter dan genezen’ met 25 deskundigen van defensie en politie over de manier waarop beschermende factoren voor de geestelijke gezondheid van militairen en politiemensen het beste als zodanig kunnen functioneren in het werk van deze mensen. Met dank aan het Veteraneninstituut, de Politieacademie, Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA en Stichting Waardering Erkenning Politie en alle aanwezigen.

 

Presentations & Workshops

2016

Presentatie ‘Beschermende factoren in het werk van militairen en politiemensen’. STIMOG, BNMO & WEP, Symposium PTSS te lijf, 10 september 2016, Doorn.


 

2015

Workshop ‘Voorkomen is beter dan genezen. Gezondheidsbeschermende factoren in het werk van politiemensen en bundeling van krachten door geuniformeerde beroepen’. Politieacademie, Seminar Weerbaarheid in Vakmanschap, 30 november 2015.2014

Rietveld, N. & Ark, M. Van der (2014). Literatuurstudie over de impact van stressvolle ervaringen tijdens operationele inzet voor militairen en politiemensen. Inzichten en aandachtspunten voor opleiding en training. 6de Expertmeeting RZO ‘Uitzendgerelateerde klachten’. Thema: psychotrauma bij veteranen en politiemensen: verkenning van mogelijkheden tot samenwerken in het onderzoek naar preventie, risicofactoren en behandeling. Hilversum, Zwaluwenberg.

Workshop ‘De rol van morele vragen (schuld en schaamte) bij zingeving na een schokkende gebeurtenis’ in het kader van de werkconferentie ‘Pastoraat en Trauma’ van de OPOG (24 november 2014, Utrecht).2011

Rietveld, N. & Richardson, R.A.L. (2011). Multicultural Attitudes of Dutch Defence Employees and Changes during the last five years (Panel-session Cultural Diversity and Cross Cultural Competences in the Armed Forces). Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS). 21-23 October 2009, Chicago.2010

Rietveld, N. (2010). Schuld- en schaamtebeleving bij jonge veteranen. Staflezing en afscheid (functieoverdracht) directeur, 17 maart 2010, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2010). Veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 9de Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 24 april 2010, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2010).  Schuld- en schaamtebeleving als gevolg van uitzendervaringen. Symposium psychosociale aanpassing na de militaire missie. Klacht of kracht? 18 juni 2010, UvT.

Rietveld, N. (2010). Deployment-related guilt and shame in Dutch veterans: Questions of conscience. Introduction Track session Blue flight after misconduct during deployment. The 13th International Military Mental Health Conference (IMMHC), 6-8 September, Amsterdam.

Rietveld, N. (2010).  Schuld- en schaamtebeleving als gevolg van uitzendervaringen. Contactdag LZV, 13 oktober 2010.

Rietveld, N. (2010). Veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 10de Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 26 november 2010, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.2009

Rietveld, N. & Scagliola, S. (2009). Veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 7de Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 20 maart 2009, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2009). Presentatie onderzoeksresultaten aan het Bondsbestuur en voorzitter van de ACOM.

Rietveld, N. (2009). Deployment-Related guilt and the difference between peacekeeping and peace-enforcement (mondelinge presentatie). The 11th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS). 15-18 juni 2009, Oslo.

Rietveld, N. (2009). Deployment-Related Guilt in Dutch Peacekeepers and Dutch Peace Enforcers (Panel-sessie). Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS). 23-25 oktober 2009, Chicago.

Rietveld, N. (2009). Veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 8ste Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 27 november 2009, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.2008

Rietveld, N. & Scagliola, S. (2008). Veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 5de Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 21 maart 2008, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2008). Schuldbeleving bij veteranen (panel-sessie). Symposium ‘Betekenis en beleving van uitzendervaringen. Visie vanuit onderzoek, beleid en praktijk’, 27 maart 2008, Veteraneninstituut te Doorn.

Rietveld, N. (2008). Veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 6de Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 21 november 2008, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.2007

Rietveld, N. & Scagliola, S. (2007). Nederlands Indië veteranen en vredesoperatie veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 3e en 4de Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 29 maart en 29 november 2007, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2007). Trots en tevreden, of toch niet? Lezing in het kader van een Reünie-weekend van Dutchbat III en hun partners, 14 april 2007, De Basis, Doorn.2006

Rietveld, N. & Scagliola, S. (2006). Nederlands Indië veteranen en vredesoperatie veteranen en hun ervaring met (schending van) Humanitair Oorlogsrecht. Presentatie in het kader van 2ste Conferentie Humanitair Oorlogsrecht, 23 november 2006, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2006). Individuele schuld- en schaamtebeleving van veteranen die in het kader van een vredesoperatie zijn uitgezonden. Lezing in het kader van een Netwerkdag voor geestelijke verzorgers van de krijgsmacht (bd), 28 november 2006, Doorn, Veteraneninstituut.

Rietveld, N. (2006). Als schuld en schaamte de herinnering bepaalt. Lezing in het kader van een seminar, op initiatief van de Bijzondere Leerstoel Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Herinneren en Herdenken. Van Indië tot Afghanistan. Oude en jonge veteranen en de verwerking van oorlogservaringen. 13 december 2006, Universiteit van Tilburg.2005

Rietveld, N. (2005). Beyond PTSD: Peacekeepers Guilt and Shame. The 9th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS), 18-21 juni 2005, Stockholm.

Rietveld, N. (2005). Schuld- en schaamtebeleving bij jonge veteranen. Staflezing, 23 november 2005, Beukbergen, Vormingscentrum van de Krijgsmacht, Huis ter Heide.

Rietveld, N. (2005). Voorbij aan PTSS: Schuld- en schaamte bij jonge veteranen. Lunchlezing, 24 november 2005, Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut, Doorn.

 

Symposia

2010

Schok, M.; Rademakers, A.; & Rietveld, N. (2010). Symposium ‘Psychosociale aanpassing na de militaire missie’. Klacht of kracht, 18 juni 2010, Universiteit van Tilburg.

Algra, G.; Meijer, M.; Rietdijk, D.; Rietveld, N.; Vries, R. de; & Wagenaar, B. (2010). 13th International Military Mental Health Conference, 6-8 September, Naval Barrack Amsterdam.2008

Arts, W.S.; Bakker-de Sain, J.M.J.; Huls-van Zijl, P.M.; Kuik, M.H. van; Rietveld, N.; Schok, M.L. & Weerts, J.P.M.; Westenbroek, M.A.J. (2008). Symposium ‘Betekenis en beleving van uitzendervaringen. Visie vanuit onderzoek, beleid en praktijk’, 27 maart 2008, Veteraneninstituut te Doorn.2006

Huls-van Zijl, P.M.; Kuik, M.H. van; Molenschot, C.M.; Rietveld, N.; Schok, M.L. & Weerts, J.P.M. (2006). Symposium ‘Tien Jaar Veteranenonderzoek’, 7 december 2006, Soesterberg.